Posted on 2011-11-15 04:14

Octaveta

De la ley electoral hem extret el que ens afecta en aquestes eleccions com a part de la circunscripció de Barcelona.

Qué decidim a les eleccions?

Com el sistema electoral está dividit en circunscripcions provincials, només podem decidir sobre els 31 diputats i els 4 senadors que surten de Barcelona.

Només una part del Senat es renova per elecció directa dels ciutadans. La resta s'escull indirectament des dels parlaments autonómics.

Com s'escullen els senadors?

Pel Senat, el vot va a la persona i no pas al partit. Cada votant pot donar de zero a tres vots. Els 4 senadors que tinguin més vots son els que surten.

Si només poses una creu, no van tots tres al mateix senador, les creus que no poses, es perden.

Com s'escullen els diputats al congrés

Pel congrés, el vot va als partits, que proposen una llista ordenada de candidats.

Les candidatures amb menys del 3% del vot válid no entren en el repartiment. Es consideren vàlids els vots blancs i els vots a candidatures. No ho són els vots nuls.

El repartiment es fa obtenint, per cada partit, un números, anomenats quocients. Es calculen dividint els vots de cada partit per 1, 2, 3, 4...

Obtenen l'escò els 31 cocients més alts.

Exemple: Generals a Barcelona, 2008

  • Els que surten amb el número en gris els partits que estan per sota del 3%.
  • Els que surten amb fons blau son el dividends que obtenen escons
  • Els quocient amb el fons fosc són els escollits.
  • Els numeros vermells i taronges son els que estan que sí que no.

Tags

Categories